Centre for Applied Research of the Faculty of Digital Media & Creative Industries

Creative Methods of Storylistening and Storytelling for Higher Education

Project

Hoger onderwijs instellingen zijn zich steeds meer bewust van het belang van inclusieve leeromgevingen. Zo ook de HvA, die o.a. met het Instellingsplan en het ondertekenen van het Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs zich committeert aan divers en inclusief onderwijs. Om dit te realiseren is er behoefte aan inzichten die verhelderen wat de huidige problematiek is. Data en statistieken brengen wellicht studentenpopulaties in kaart, maar geven geen duidelijk beeld over de ervaringen van studenten binnen onze instellingen. Om inclusieve leerruimtes te creëren hebben wij nieuwe, creatieve methodes nodig die ons toegang geven tot een divers scala aan ervaringen.

Binnen dit onderzoek kijken wij naar hoe studenten de gebouwen van de HvA ervaren. Hiermee proberen wij beter te begrijpen hoe deze ruimtes ervaringen van inclusie of juist uitsluiting teweegbrengen. Hiervoor hebben wij creatieve ‘storylistening’ en storytelling methodes nodig. In eerste instantie luisteren wij naar degenen die niet gehoord worden, en zien empathie als een manier om begrip op te wekken voor de diversiteit aan ervaringen die binnen ons instituut geleefd worden. Vervolgens gebruiken wij deze nieuwe inzichten om een of meerder ruimtes binnen de HvA inclusiever te maken.

Hiervoor gebruiken wij artistieke en design-based methodes om te kijken naar hoe creatieve media (schermen, optredens, kunstwerken, robots, AI, etc.) ons kunnen helpen beter te luisteren naar hoe studenten het gebouw ervaren. Wij richten ons op degenen die zich niet thuis voelen in het gebouw, en gaan samen met hen deze verhalen op co-creatieve wijze vervolgens naar buiten brengen. Op deze manier kunnen wij op empathische wijze hun verhaal toegankelijker en levendiger maken voor iedereen die zich bezighoudt met het inclusiever maken van leeromgevingen , zoals diversiteit en inclusie officieren. Met deze methode helpen wij hoger-onderwijs instellingen beter in te spelen op de rijke, geleefde ervaringen van studenten in hoger onderwijs gebouwen.

BETROKKEN PARTIJEN

Het voorgestelde consortium wordt geleid door het lectoraat Creative Media for Social Change in samenwerking met de Master Digital Design en het lectoraat Civic Interaction Design.

VERWACHTE PROJECTRESULTATEN

· Literatuuronderzoek naar diversiteit en inclusie in hoger onderwijs, ervaringen van (publieke) ruimtes, en methodes om op een verantwoorde manier deze ervaringen op te halen en in kaart te brengen;
· Creatieve en speelse exploratie van wat er leeft bij een diverse groep aan studenten met betrekking tot hun ervaring van een of twee HvA gebouwen middels artistieke en arts-based methodes;
· In kaart brengen van de problemen die diversiteit & inclusie officieren/netwerken/medewerkers ervaren middels kwalitatieve interviews;
· Overzicht van best-practices van media en storytelling tools om het luisteren naar ervaringen te bevorderen;
· Testen van creatieve interventies van studenten van de BA Communication and Multimedia Design, Commmunicatie + Creative Business, de MA Digital Design, en de minor Impact Storytelling;
· Bouwen van een consortium;
· Delen van inzichten via een publiek evenement.

FINANCIERING

Dit project is medegefinancierd met de ontwikkelgelden 2022 van het Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI). Dit voorstel draagt bij aan twee CoECI-thema's:
· to ensure inclusive participation
· to strengthen the creative ecosystem of the sector

8 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2022
Einddatum 31 dec 2022

Contact