Centre for Applied Research of the Faculty of Digital Media & Creative Industries

Envision Change

Envisioning Urban Transitions – Creative methods and Virtual imaginative futures for real Community Empowerment and Co‐Learning for building Sustainable and Resilient Cities

Project

Dit project focust zich op het lange termijndoel van de EU. Namelijk: in 2050 koolstofneutraal zijn door een energietransitie door te voeren. Vaak ontbreken de meest doeltreffende maatregelen hierin nog. Binnen ‘Envision Change’ worden innovatieve oplossingen gezamenlijk verkent met behulp van interactieve media en participatieve ontwerptechnieken.

Samen klimaatdoelen bereiken

Ondanks dat er een groot aantal technologieën, digitale innovaties en sociale beleidsmaatregelen beschikbaar is, leiden zulke innovatieve oplossingen en beleidsinitiatieven niet noodzakelijke tot een versnelling van de energietransitie. Om de gestelde klimaatdoelen te bereiken en gemeenschappelijke acceptatie van duurzame vernieuwing in de samenleving te stimuleren, is er meer inzicht nodig in de behoeften van burgers.

In dit licht zijn participatieve ontwerpmethoden en innovatieve tools in opkomst (bijvoorbeeld: virtual reality). Het project Envision Change richt zich daarom op het ontwikkelen en testen van creatieve technieken, en op het benutten van hun potentieel. Het project ondersteunt gemeenten in het verkrijgen van inzicht in de behoeften van burgers en ondersteunt in co-creëren van de stedelijke duurzame transitie. Dit wordt bereikt door inwoners te betrekken bij besluitvormingsprocessen en zo het gevoel van eigenaarschap voor een realistische 'groenere' toekomst te versterken.

(Creatieve) onderzoeksmethodes

In dit project gebruiken we uiteenlopende participatieve, visuele en creatieve onderzoeksmethoden. In Amsterdam worden participatory design, co-creatie en inclusieve creatieve methoden ingezet om de behoeften van verschillende belanghebbenden rondom energietransitie in kaart te kunnen brengen en hen te betrekken bij het verbeelden van duurzame toekomstscenario's. De in Amsterdam ontwikkelde onderzoeksmethoden worden vertaald en aangepast voor toepassing in de casestudies van Borlänge en Riga. Op basis van de in kaart gebrachte behoeften in de drie lokale contexten zullen in Borlänge en Riga creatieve methoden zoals simulaties, serious games en VR ontwikkeld worden die ontwikkelingen gericht op verduurzaming van de bebouwde omgeving op een speelse en concrete manier kunnen visualiseren.

Doel & beoogd resultaat

Het doel van het project is om de transitie naar duurzame en veerkrachtige steden te ondersteunen. Hiervoor wordt rekening gehouden met de perspectieven van gemeenschappen en belanghebbenden, en wordt er gebruik gemaakt van creatieve en innovatieve benaderingen. Denk hierbij aan: virtual reality en participatief ontwerp, als hulpmiddel voor visualisatie, collectieve betrokkenheid en besluitvorming.

Verwachte resultaten:

- Beproefde methode voor co-creatie die in drie lokale contexten gebruikt kan worden om de behoeften van uiteenlopende betrokken rondom de energietransitie in kaart te brengen

- Op basis van Human Computer Interaction (HCI) zullen simulatie modellen en een serious game voor elk van de casussen ontwikkelen worden

-Om besluitvormingsprocesses over duurzame stedelijke ontwikkelingen
te ondersteunen worden visuele tools zoals AR en/of virtual reality ontwikkeld


Samenwerking

De betrokken partners binnen dit project zijn:

 • Riga Technical University (RTU)
 • The Art Academy of Latvia (LMA)
 • Dalarna University (HDa)
 • Borlänge Municipality (BM)
 • Umeå University
 • Amsterdam University of Applied Sciences
 • Umeå University
 • Saxion University of applied sciences
 • The Green Mile foundation
 • Alminica AB
 • International Association of Advanced Materials
 • Riga Energy Agency (REA)
 • Riga Municipality
Gepubliceerd door  AZ Faculty of Digital Media and Creative Industries 11 maart 2024

Project Info

Startdatum 10 nov 2023
Einddatum 31 okt 2025

Contact