Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Soundverse – Oude Kerk

TOP-UP vanuit het Centre of Expertise Amsterdam Creative Industries Network (ACIN)

Project

Monumentale gebouwen, archeologische vindplaatsen, tradities en verhalen bepalen de identiteit en kwaliteit van de stad. Nieuwe technologieën als virtual en mixed reality worden steeds toegankelijker voor erfgoedinstellingen, wat gezien wordt als een kans om bezoekers de vaak onzichtbare verhalen en contexten van stedelijk (im)materieel erfgoed te laten ervaren. Weinig is echter bekend over de manier waarop cultureel-historische verhalen in deze relatief nieuwe media vorm krijgen, betekenisvol gepresenteerd kunnen worden en ervaren worden.

Oude Kerk (foto van Wikipedia)

Bron foto: wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Amsterdam)

“We rarely remember through ideas only, but rather through our encounters with things and through embodiments and disembodiments collected in material traces and objects” (Freeman et al. 2016: 3-4)

Dit project doet ontwerpgericht onderzoek naar de virtuele erfgoedinstallatie Soundverse, ontwikkeld door vijf HvA-studenten in samenwerking met de Oude Kerk, waar aandacht is voor de affectieve reacties van bezoekers op de ontwerpkeuzes en -intenties van de makers. Het project wordt mede uitgevoerd in het kader van het promotieonderzoek van Bernadette Schrandt, waar de rol van nieuwe technologieën in stedelijke erfgoedbeleving centraal staat. In het project wordt samengewerkt met zowel het Lectoraat Cultureel Erfgoed (AHK), waar de emotienetwerken methodiek wordt doorontwikkeld voor virtueel erfgoed, als de Oude Kerk, die onderzoek doet naar de rol van technologie in betekenisgevingsprocessen.

Virtuele ervaring: Soundverse

Soundverse laat de bezoeker aan de hand van multisensorische sensaties virtueel dwalen door de (op dit moment niet toegankelijke) Oudekerkstoren. Het uiteindelijke doel van Soundverse is om een gevoel van vrijheid te ervaren en zelfreflectie aan te wakkeren bij bezoekers, zowel omtrent de eigen identiteit van de bezoeker als de plek waar de bezoeker zich op dat moment bevindt: de Oude Kerk. In dit project is geld beschikbaar gesteld om de studenten kleine aanpassingen door te laten voeren, zodat het prototype beter ervaren kan worden door bezoekers. Uiteindelijk doel is om onderzoek te doen naar de manier waarop bezoekers betekenis kunnen geven aan stedelijk erfgoed met behulp van dergelijke virtuele installaties.

Financiering

Het Centre of Expertise Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) stelt Zaaigelden ACIN 2020 beschikbaar voor ontwikkelgelden en top-up projecten voor het stimuleren van projecten in de relatie onderzoek-onderwijs-werkveld.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 13 juli 2020

Project Info

Startdatum 01 jul 2020
Einddatum 31 dec 2020