Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

De interactieve woonkamer - Guiding Environment

Project

Er vindt een grootschalige technologische transformatie plaats, waarbij gebouwen en gebouwonderdelen steeds ‘slimmer’ gemaakt kunnen worden. Echter, deze technologische vooruitgang gaat gepaard met een verandering. Niet alleen in de manier waarop gebouwen functioneren, maar ook in de manier waarop deze ontwikkeld en gebouwd worden. Naast grote technologische veranderingen vinden er ook invloedrijke maatschappelijke veranderingen plaats; vergrijzing en een grotere grijze druk zijn daar twee voorbeelden van. Dit project wil een interactieve woonkamer ontwikkelen, die mensen met dementie helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het stimuleren van zelfstandig kunnen uitvoeren van Algemene Dagelijkse Verrichtingen (ADL) is het belangrijkste focusgebied bij het behouden en vergroten van de kwaliteit van leven van deze groep. De te ontwikkelen interactieve woonkamer heeft als doel om deze ADL, mobiliteit en oriëntatie te ondersteunen en stimuleren.

De interactieve woonkamer wordt ontwikkeld door verschillende MKB partijen die technologie hebben die een bijdrage kan leveren aan het bovenstaande doel. Daarnaast zijn de HAN, HvA, Fontys en TU/e betrokken als kennispartners bij het project.

Het doel van het project is tweeledig:
- Een aanpak voor de ontwikkeling van interactieve bouwonderdelen (ontwikkeling van een toolbox)
- Eén innovatieve en interactieve ruimte (de interactieve woonkamer), getest in twee living labs.

Het eerste living lab zal als technische test dienen waarin het eerste prototype verbeterd kan worden. Het tweede living lab is in DrieGasthuizenGroep, waar een tweede prototype geïnstalleerd wordt en waar de reactie, acceptatie en het effect op bewoners, zorg en mantelzorg bekeken kunnen worden. Deze publieke partner wordt betrokken bij het gehele design proces, zodat de input en behoeften van deze verschillende stakeholders al vroeg in het proces ingebracht worden. Dit iteratieve proces zal uiteindelijk niet alleen leiden
tot een interactieve woonkamer die beter bij de behoefte van de gebruiker aansluit, maar ook tot een betere acceptatie bij implementatie in de praktijk.

Het project ‘De interactieve woonkamer – Guiding Environment’ is een SIA-RAAK MKB project (penvoerder: HAN).

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 9 februari 2021

Project Info

Startdatum 10 mrt 2018
Einddatum 01 mrt 2020

Contact

dr Nazli Cila
Sergio Bondietti