Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Projectplan 'De Belevingswaarde van Musea’

Other

Het projectplan 'De Belevingswaarde van Musea’ is een aanvraag voor de regeling RAAK-PUBLIEK van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (september 2015).

Project

In het project De Belevingswaarde van Musea richten we ons op een aspect dat de laatste jaren steeds dominanter is geworden in het werk van tentoonstellingsmakers in musea: het bieden van een bezoekersbeleving. Dit wordt in de Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld omschreven als ‘het raken en inspireren van bezoekers’ (Versloot, 2014). In dezelfde kennisagenda wordt de bezoekersbeleving als strategisch speerpunt benoemd, waarbij de aanvullende vraag gesteld wordt of digitale middelen zoals een multimediatour of 3D visualisatie hieraan bij kunnen dragen. De vraag is natuurlijk hoe een door de tentoonstellingsmaker beoogde bezoekersbeleving te realiseren is in een tentoonstelling.

Relevante documenten

Links op deze pagina is het projectplan te downloaden ter inzage. Hieronder zijn tevens een aantal documenten te vinden die tijdens dit project worden ingezet om het onderzoek vorm te geven:

  1. uitvoering veldwerk: algemeen voorbeeld te verzamelen data, voorbeeld interviewprotocol medewerkers en publiek en voorbeeld dataregistratieformulier.
  2. verwerking veldwerk: voorbeeld rapportage met daarin analysemodel en presentatiesjabloon verwerkt
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 21 september 2015