Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

WEBLOG: Museumbeleving op de Onderzoeksconferentie LKCA

Other

Op 28 november stonden Bernadette Schrandt en Ruurd Mulder (lectoraat Crossmedia) op de Onderzoeksconferentie van het LKCA.

Hier gaven zij eerst een workshop gericht op publieksparticipatie in de museale praktijk; daarna besprak Schrandt haar onderzoek naar museumbeleving volgens de Critical Response feedbackmethode.

Wat is publieksparticipatie eigenlijk? Na het introduceren van verschillende participatiemodellen (zoals Nina Simon) die professionals vaak in de praktijk tegen zullen komen, is ingegaan op vier belangrijke kernvragen:

  1. Waarom wil ik iets doen met publieksparticipatie? (Doel)
  2. Op wie richt ik me? (Doelgroep)
  3. Waar geef ik het publiek invloed op? (Proces)
  4. In welke mate geef ik het publiek invloed (Bijdrage)

Publieksparticipatie kan op verschillende momenten georganiseerd worden: tijdens het ontwikkelproces van de tentoonstelling, tijdens het bezoek aan een tentoonstelling of na afloop van een tentoonstelling. Belangrijk is daarbij om het doel van publieksparticipatie altijd scherp voor ogen te hebben, bijvoorbeeld als marketinginstrument, als instrument om de collectie te vormen of als instrument om de betrokkenheid van de bezoeker te vergroten. Op deze manier krijg je scherper in welke mate je vervolgens controle los kan en wil laten en zelf in handen houdt. Tijdens de sessie werd een andere belangrijke voorwaarde echter ook al snel duidelijk, namelijk de bereidheid van de organisatie om de activiteit ook daadwerkelijk te willen organiseren. Bekijk ook de gehele presentatie van de workshop.

In de tweede sessie stond het ‘succes’ van musea centraal. Want wanneer is een tentoonstelling succesvol? Op dit moment besteedt het lectoraat veel aandacht aan ‘beleving’, wat een succesfactor kan zijn voor musea, maar zeker niet de enige. In de sessie werden meerdere succesfactoren besproken, zoals bezoekersaantallen of het cijfer dat bezoekers geven aan een tentoonstelling. Duidelijk is dat sommige musea zeker meerdere factoren meenemen in hun beoordeling, zoals ook de waarde voor het wetenschappelijke veld of het aantal likes / interactiemomenten op social media, maar hier ook een kans ligt voor het werkveld om deze discussie de komende tijd verder te voeren.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 5 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016