Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Over belevenis en storytelling in Osnabrück

In hoeverre maakt het Nussbaumhaus in Osnabrück gebruik van storytelling?

Article

Photo © Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück

Storytelling wordt steeds belangrijker gevonden in de culturele sector. De bezoeker meenemen in een beleving is in veel organisaties een nieuw, en soms omstreden, streven. In dit artikel zet docent/onderzoeker Ruurd Mulder uiteen hoe storytelling werkt en waar de kansen liggen voor Nederlandse musea. Hij legt dit uit aan de hand van Nussbaumhaus, een museum in Osnabrück.

Photo © Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück

''Het gaat misschien wat ver om te spreken van een Nussbaumwelle, maar de recente aandacht voor deze Duits-Joodse schilder uit Osnabrück was op zijn minst opmerkelijk. De belangstelling voor Nussbaum kwam goeddeels voort uit de publicatie van ‘Orgelman, een schildersleven’. In 2015 werd dit boek van Mark Schaevers bekroond met de Gouden Uil en genomineerd voor de ECI- literatuurprijs. Voor Nieuwsuur vormde het winnen van de Gouden Uil aanleiding om precies op 4 mei een item te wijden aan Schaevers boek en Nussbaums lotgevallen. Het televisieprogramma typeerde Nussbaums werk als een ‘geschilderd oorlogsdagboek’. Het noemde de kunstenaar een van de beroemdste schilders van de 20e eeuw en ‘de Anne Frank van de beeldende kunst’. Het eerste was opvallend want na WOII waren Nussbaum en zijn werk nagenoeg vergeten.

Inmiddels is in Osnabrück het Nussbaumhaus een toeristische trekpleister van enige importantie en speelt het een bescheiden rol in de citymarketing van de stad. Zoals Schaevers fijntjes de New York Times citeert: ‘Nussbaum heeft Osnabrück nodig gehad, nu heeft Osnabrück Nussbaum nodig’. Voor museumprofessionals is een bezoek aan het Nussbaumhaus interessant om na te gaan in hoeverre het museum gebruikt maakt van vormen van storytelling. Nussbaums levensverhaal, zijn werk en de totstandkoming van de collectie zijn zo fascinerend dat deze erom vragen om in een museum verteld te worden zoals Mark Schaevers dat heeft gedaan in zijn bekroonde biografie. Nussbaum en diens leven vormen geen mythe van eenzelfde omvang als die van Van Gogh – de weg naar postume roem is geplaveid met verhalen – maar Nussbaums levensloop is meeslepend genoeg en de wording van de collectie van het Nussbaumhaus dusdanig intrigerend dat een combinatie hiervan geschikt is om als museaal verhaal over het voetlicht te brengen. ''

Download het gehele artikel links op deze pagina.

Referentie

Ruurd Mulder
Docent-onderzoeker Cultuur bij het lectoraat Cross media Hogeschool van Amsterdam.

8

Referenties
"Beyond Sight“. (2015, oktober 16). Opgehaald van Stadt Osnabrück:

http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/beyond-sight.html
Bakker, S. d. (2015, oktober 5). Uitgelezen: Storytelling on Steroids. Opgehaald van marketingfacts:

http://www.marketingfacts.nl/berichten/uitgelezen-storytelling-on-steroids Boonstra, R. (2015). Transmedia storytelling. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
Bosman, A. (2015, oktober 9). Een museum zonder uitgang - Archief - TROUW. Opgehaald van

www.trouw.nl: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2755106/1998/07/18/Een-museum- zonder-uitgang.dhtml

'De Anne Frank van de Kunst' | Nieuwsuur - Nos. (2015, oktober 9). Opgehaald van http://nos.nl: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2033921-de-anne-frank-van-de-kunst.html?title=de-anne- frank-van-de-kunst

De Grote Museumtest. (2015, oktober 15). Opgehaald van Historisch Nieuwsblad: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/31265/de-grote-museumtest.html

De militair vertelt. (2015, oktober 25). Opgehaald van Nationaal Miliatair Museum: https://www.nmm.nl/mobile/de/

Helm, N. v. (2015, oktober 15). Van Gogh Museum zet met nieuwe website in op storytelling. Opgehaald van Dutchcowgirls: http://www.dutchcowgirls.nl/media/7566

Iersel, S. v. (2015, oktober 9). http://sigridvaniersel.nl/weblog/2014/08/25/storytelling-in-musea/. Opgehaald van http://sigridvaniersel.nl/: http://sigridvaniersel.nl/weblog/2014/08/25/storytelling-in-musea/

Iersel, S. v. (2015, oktober 7). Welk museum vertelt echt een verhaal? - Storytelling Matters. Opgehaald van Storytelling Matters: http://www.storytellingmatters.nl/contentmarketing/item/welk-museum-vertelt-echt-een- verhaal.html

J.M.G. Floor, W. v. (2006). Marketingcommunicatiestrategie. Groningen: Wolters Noordhoff. Joel Lanir, T. K. (2015). The Influence of a Location-Aware Mobile Guide on Museum Visitors'

Behavior. Interacting with computers, 443-460. Opgehaald van

http://iwc.oxfordjournals.org/content/25/6/443.short
Lier, M. v. (2012). Rapportage Museumwijzer. Utrecht: Hogeschool Utrecht, BMC

Adviesmanagement, Erfgoedwerk.
Liplijn, P. (2015, oktober 7). Er was eens... de ins & outs van online storytelling ... Opgehaald van

www.cultuurmarketing.nl: https://www.cultuurmarketing.nl/er-was-eens-de-ins-en-outs- van-online-storytelling/#

9

Mulder, R. (2013). De kunst van cultuurmarketing. Bussum: Coutinho.
Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst. (2015, oktober 25). Opgehaald van Storyteller App:

http://www.storytellerapp.nl/
Oene, A. v. (2013). Presentatievormen voor collectieverhalen in musea. Amsterdam: Hogeschool van

Amsterdam.
Postma, P. (2013). Anantomie van de verleiding, neuromarketing succesvol toegepast. Amsterdam:

Adfo Groep.
Schaevers, M. (2015). Orgelman - Felix Nussbaum, een schildersleven. Amsterdam - Antwerpen: De

Bezige Bij.
Schwetter, A. S. (2015, otober 20). Curator Nussbaumhaus Osnabrück. (R. Mulder, Interviewer) Stadt Osnabrück. (2015, oktober 25). Opgehaald van "Beyond Site":

http://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/news/beyond-sight.html Startseite. (2015, oktober 15). Opgehaald van Felix-Nussbaum-Haus:

http://www2.osnabrueck.de/fnh/10508.asp
Stedelijk Museum Amsterdam. (2015, oktober 25). Opgehaald van On the move:

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/on-the-move#sthash.NXieZowE.dpuf Verzetsmuseum Junior winnaar ‘Kidsproof Museum 2015’. (2015, oktober 12). Opgehaald van

Nederlandse Museumvereniging: http://www.museumvereniging.nl/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetailpagina/tabid/351/NewsList Id/9/NewsItemId/1024/Default.aspx

Vliet, H. v., & Hekman, E. (2012). Enhancing user involvement with digital cultural heritage; the usage of social tagging and storytelling. First monday, Volume 17, number 5-7.

Weich, J. (2013). Storytelling on steriods. Amsterdam: BIS Publishers.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 26 februari 2016

Publicatiedatum

feb 2016

Publicaties: