Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Verantwoording en rapportage onderzoek Nederlandse cases museale publieksparticipatie

Article

Museale publieksparticipatie is begrip dat de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht heeft genomen, vooral door de publicatie van Nina Simons boek ‘The participatory museum’ in 2010. Inmiddels zeven jaar later is het begrip gemeengoed geworden in de museale wereld en ontplooien ook steeds meer Nederlandse musea activiteiten die kunnen worden beschouwd als vormen van publieksparticipatie.

In dit onderzoek draait het om de vraag in welke mate en op welke wijze Nederlandse musea zich momenteel bezighouden met publieksparticipatie. Andere vragen waar gepoogd wordt een antwoord op te geven, zijn: welke musea zijn opvallend actief op het gebied van publieksparticipatie, op welk werkproces binnen musea heeft de publieksparticipatie betrekking, tot welk niveau van publieksparticipatie komen Nederlandse musea en wat zijn de (meetbare) effecten van publieksparticipatie binnen Nederlandse musea?

Lees het hele artikel "onderzoek Nederlandse cases museale publieksparticipatie" van Ruurd Mulder

17 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Auteur(s)


Publicaties: