Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

WTP VOOR IMOC’S BINNEN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED

Betalen als beleving

Article

Wat zijn de betaalmotieven van Nederlandse consumenten voor het lezen van nice-to-know online content, zoals kookrecepten, beautyblogs en entertainmentnieuws?

Samenvatting

Geld verdienen met online content is in toenemende mate een focuspunt voor Nederlandse online contentproviders. Businessmodels geven meerdere mogelijkheden aan: advertenties, sponsored content, webshops, events, etc. Afhankelijk van de gekozen waardepropositie en doelgroep kan hiermee voldoende inkomsten gegenereerd worden voor gezonde continuïteit. Soms zijn deze vormen lastig implementeerbaar of te kleinschalig voor voldoende inkomsten, en zou een financiële bijdrage van de consument een interessant verdienmodel zijn. Succesverhalen op het gebied van betalende consumenten op de site zelf betreffen zonder uitzondering contentsites die nuttige en/of nodige informatie leveren (en meestal internationaal). Digitale content dat geen andere functie heeft dan ‘plezier’ of ‘interessenieuws’ (IMOC) bieden, heeft nog geen mogelijkheid weten te vinden om geld te vragen aan de bezoeker. Sterker nog, er is nog weinig bekend over de betalingsbereidheid (WTP) van consumenten voor IMOC’s in het Nederlandse taalgebied, of welke factoren ertoe bijdragen. Deze studie geeft inzicht in de factoren die de WTP voor NL IMOC’s beïnvloeden. De belangrijkste drie zijn (1) ‘perceived value’, met playfulness als sterkste intrinsieke motivatie voor WTP, (2) ‘status quo bias’ dat freemium moet doorbreken en (3) de mate van community-activiteit. Voor de content zelf wordt zelden betaald, maar de waardepropositie (Osterwalder’s Value Proposition) van het blog/merk geeft wel mogelijkheden. Zoals al gesteld door Pine & Gilmore: het creëren van beleving is een meerwaarde waarvoor de consument wil betalen: dit kan voor IMOC’s bereikt worden via playfulness en community-engagement. Nieuw onderzoek naar deze factoren geeft daarnaast inzicht in de mate van betalingsbereidheid voor Nederlandse IMOC’s; dat schommelt tussen de 0,5 en 5% van de unieke bezoekers. Hoewel ‘content waardeloos’ is, blijkt de consument toch bereid te betalen als aan de bovengenoemde factoren wordt voldaan. Lees hier de hele white paper.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 10 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Publicaties: