Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Met media het verschil maken

verbinding en verbeelding als sleutel tot sociale verandering

Informatie kan polariseren en misleiden, maar ook verbinden en sociale verandering teweegbrengen. Nepnieuws, filterbubbels en polariserende nieuwskoppen zijn het gesprek van de dag. Hebben we als samenleving een informatieprobleem?

In deze rede, onderzoekt Tamara Witschge de relevantie van informatie en wat er nodig is om maatschappelijke vraagstukken in gezamenlijkheid aan te kunnen gaan. Zij bespreekt de sleutelrol van publieke instanties, zoals nieuwsorganisaties, musea en bibliotheken. Hoe kunnen zij met media meer aansluiting vinden en het verschil maken in de samenleving?

Samen met studenten, docenten en creatieve professionals ontwikkelt. onderzoekt en test het lectoraat Creative Media for Social Change innovatieve en informatieve media waarmee sociale verandering kan worden vormgegeven met en voor iedereen.

Referentie Witschge, T. (2021). Met media het verschil maken: verbinding en verbeelding als sleutel tot sociale verandering. Academische Uitgeverij Eburon,.
11 mei 2021

Publicatiedatum

mei 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database