Centre for Applied Research of the Faculty of Digital Media & Creative Industries

Smart cities, creative Cities of smart citizens?

een inleiding op de seminarreeks van het Projectmanagementbureau

Chapter

Discussies over de ‘Smart City’ draaien vaak om technologieën die de stad efficiënter moeten maken. Naast deze ‘control-room’-visie staan twee minder bekende benaderingen: ‘Smart Citizens’ zet technologie in om burgers meer zeggenschap te geven, terwijl de ‘Creative City’ de stad beziet als ‘living lab’. Alle drie deze versies van de smart city bieden kansen om het werken aan de stad op nieuwe manieren vorm te geven, maar roepen ook vragen op.

Referentie de Waal, M., & Majoor, S. (2019). Smart cities, creative Cities of smart citizens? een inleiding op de seminarreeks van het Projectmanagementbureau. In S. Majoor, M. Poel, & M. de Waal (Eds.), Big data in een smart city: verhalen uit een seminarreeks van het PMB Leerhuis (pp. 8-12). Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau.
Gepubliceerd door  Urban Governance 1 september 2019

Publicatiedatum

sep 2019

Publicaties:

Research database