Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

Evaluatie Dam tot Damloop 2015

Report

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland hebben bij de Dam tot Damloop 2015 een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het structureel stimuleren van een gezonde leefstijl zowel in het dagelijks leven als op het werk en het verminderen van blessures. Door deze focus is, naast de samenwerking op basis van het convenant tussen Le Championen de Hogeschool van Amsterdam/Inholland, ook de vereniging van Sportgeneeskunde als partner betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op vijf onderwerpen: karakteristieken van de deelnemers, gebruik van technologie, gezondheidseffecten, werk gerelateerde uitkomsten en profielen van deelnemers op basis van motivatie. Hiernaast vindt u het volledige rapport met de belangrijkste bevindingen.

Referentie Dallinga, J., van der Werf, J., & Deutekom, M. B. D. L. F. (2016). Evaluatie Dam tot Damloop 2015. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Faculty Sports and Nutrition 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Joan Dallinga
Jet van der Werf
Marije Baart de la Faille Deutekom

Publicaties:

Research database