Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Anthology

Inleiding: Sinds 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun burgers. De invoering van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO hebben ervoor gezorgd dat gemeenten zorg dragen voor, respectievelijk, de ondersteuning van jongeren tot 23 jaar, voor ondersteuning van burgers bij het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt en de zorg voor niet zelfredzame burgers. De drie wetten komen samen bij de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar met psychische of gedragsproblemen.

Referentie Boendermaker, L., van Goor, R., & Jonkman, H. (Eds.) (2020). Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam. Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam. https://www.hva.nl/ondersteuningjongeren/onderbouwing/onderbouwing-website.html
1 maart 2020