Reflect for Effect

Report

Professionals werkzaam in de jeugdzorg passen doorgaans veel verschillende methoden toe in hun werk met kinderen, jongeren en hun ouders. Het vergt oefening en ervaring om deze methoden kwalitatief goed toe te passen en toe te blijven passen. Reflectie op en feedback over de toepassing van de specifieke competenties (kennis, vaardigheden, houding) in de dagelijkse praktijk zijn daarbij essentieel.

Op dit moment zijn er geen goed ontworpen tools ter ondersteuning van effectieve reflectie tijdens de training of daarna, in het dagelijkse werk met kinderen, jongeren en hun ouders.
De bestaande instrumenten op papier zijn nuttig, maar zijn arbeidsintensief en missen directe feedback en personalisatie.

Reflect For Effect is een concept (web)applicatie voor mensen die werken in de jeugdzorg. De medewerker legt regelmatig het eigen gedrag vast met een aantal persoonlijke quizvragen; de data uit die vragen wordt opgeslagen, en direct na invullen als een interactieve visualisatie getoond.
Door deze voortdurende interactie met de applicatie kunnen medewerkers reflecteren op hun handelen. Dit biedt inzicht in de persoonlijke competentieontwikkeling en biedt de mogelijkheid hierop te reflecteren.
Bij voorkeur gebeurt die reflectie met collega’s en eventuele coaches of leidinggevenden.

Referentie Verheem, E., Boendermaker, L., Westplat, Y., & de Haan, E. (2022). Reflect for Effect. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Jeugdzorg.

Publicatiedatum

jul 2022

Auteur(s)

Esmaralda de Haan

Publicaties:

Research database