Video-feedback bij Spirit: 'dit is leerzaam voor de hele organisatie!'

Report

Van december 2015 tot december 2017 deden enkele Spirit collega’s mee aan het project ‘effectieve reflectie’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In het project is een speciale vorm van supervisie aan de hand van beeldmateriaal opgezet. Collega’s van een ambulant seksespecifiek programma voor meisjes, genaamd ‘Julia’ , filmden zichzelf (na toestemming) tijdens een hulpverleningsgesprek en bespraken het beeldmateriaal tijdens supervisie. Daarbij is een ‘reflectie-instrument voor een kwalitatief goed hulpverleningsgesprek’ gebruikt dat gezamenlijk is ontwikkeld.

Referentie Boendermaker, L., & Kemper, P. (2018). Video-feedback bij Spirit: 'dit is leerzaam voor de hele organisatie!'. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.
1 februari 2018

Publicatiedatum

feb 2018

Publicaties:

Research database