Uitvoering centrale elementen Generiek Gezinsgericht Werken

Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2011 - 2013

Report

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) is eind 2011 gestart met werken volgens de principes van Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). BJAA wil tijdens de invoering van GGW de mate van implementatie van deze basismethodiek op de voet volgen. In de zomer van 2012 is een onderzoeker aangesteld en de samenwerking gezocht met het lectoraat ‘Implementatie in de jeugdzorg’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de implementatie in kaart te brengen.

Referentie Busschers, I., Dinkgreve, M., & Boendermaker, L. (2013). Uitvoering centrale elementen Generiek Gezinsgericht Werken: Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2011 - 2013. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
1 oktober 2013

Publicatiedatum

okt 2013

Auteur(s)

Inge Busschers
Marc Dinkgreve

Research database