Sports Leadership programme

Kim Middendorp

Testimonial

Kim Middendorp

Ik vroeg mij af wat ik meer kan bijdragen aan de sport. In de afgelopen jaren is mijn rugzak gevuld met kennis en ervaringen in de sport. Die bagage wil ik breder inzetten, maar ik miste nog richting. Vandaar de keuze voor het Sports Leadership Programme.

Ik ben nu bewuster van het complete ecosysteem van de sport. Ik daag mijzelf uit om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

Kim Middendorp - MT-lid Cluster Marketing bij de Hogeschool van Amsterdam

Ik ken de (top)sportwereld vanuit mijn eigen ervaringen, mijn expertise zit in sportonderwijs en ik zet mij maatschappelijk in ter bevordering van professionele ontwikkeling door meer diversiteit, via mijn bestuurlijke rol in het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport. Hierbij is het goed om jezelf uit te dagen om breder te kijken, visie te ontwikkelen en leiding te nemen in een transitie. Die mogelijkheden biedt deze opleiding.

Ik ben nu bewuster van het complete ecosysteem van de sport. Ik daag mijzelf uit om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen. In de module Sports & Governance heb ik bijvoorbeeld veel kennis opgedaan over het internationale speelveld. Het klinkt als een cliché, maar internationaal werken systemen niet zoals we dat in Nederland gewend zijn. Er komen veel ethische, politieke en culturele aspecten bij kijken. In Nederland maken wij bijvoorbeeld graag beslissingen op basis van inhoud, maar dat geldt internationaal niet voor alle stakeholders. Dit zorgt voor een andere dynamiek als je samen om de tafel zit.

Zulke inzichten neem ik ook mee in mijn rol als (sport)onderwijsmanager. We moeten onze studenten goed bewust maken van de elementen die het speelveld beïnvloeden en hen leren hierop visie te ontwikkelen. Deze knowhow wil ik dus ook doorgeven aan de volgende generatie.

Titel paper

Vrouwelijk Leiderschap in de sport’, Wat bedoel je? Een onderzoek naar visie en taakstelling op het gebied van Vrouwelijk Leiderschap in de sport in Nederland

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er in het Nederlandse sportecosysteem een visie en taakstelling op het thema “vrouwelijk leiderschap in de sport?

In oktober 2022 start de volgende lichting van het Sports Leadership Programme. Je leest hier meer over het programma.