Sports Leadership programme

Peter van Paassen

Testimonial

Peter van Paassen

Toen ik hoorde over het Sports Leadership Programme, zag ik gelijk kansen voor mijzelf. Kansen op drie gebieden. Ten eerste zou het mij verdieping brengen in de sportwereld. Altijd goed om verder te kijken dan mijn eigen, vertrouwde basketbalwereld en te horen hoe er vanuit compleet andere invalshoeken naar de sport wordt gekeken. Daarnaast verwachtte ik dat het mij nieuwe inzichten zou brengen. En dat is ook gebeurd. Een andere manier van het benaderen van uitdagingen, vanuit verschillende perspectieven. Tot slot leek het mij een meerwaarde voor mijn persoonlijke leiderschap. Ontwikkeling van mijzelf als mens. Hoe reageer ik? Waarom is dat zo? En hoe pas ik dat toe in een samenwerking?

“De drive van alle betrokken mensen, van de inspirerende gastsprekers die vertelden over hun pad; van vallen en weer opstaan. Dat je vasthoudt aan je visie, dat vind ik een wijze les.”

Peter van Paassen - Docent & Coach opleiding Sport Studies en Sportkunde

Mijn verwachtingen zijn uitgekomen. De opleiding brengt mij wat ik hoopte. Sommige aspecten kan ik meteen toepassen. Ik probeer vaker uit te zoomen. Niet alleen vanuit mijn eigen positie als talentcoach te denken, maar het grote plaatje voor het basketbal te zien. Ik stel mezelf meer vragen. Ik ben op zoek naar internationale benchmarks en denk na over de manier waarop de NBB georganiseerd is.

Ik ben ook bewuster geworden dat leiderschap bestaat uit het ‘met de voeten in de klei’ staan, maar ook afstand nemen. Dat is een boodschap die mij is bijgebleven. Wat mij op een mooie manier heeft verrast, is de interactie met andere studiegenoten. Je hebt allemaal hetzelfde doel – een volgende stap maken, jezelf ontwikkelen – maar iedereen heeft een verschillende achtergrond. Daardoor vul je elkaar perfect aan. Zo inspireer je elkaar en maak je elkaar beter.

Titel paper

Adviesrapport talentherkenning en talentontwikkeling NBB

Onderzoeksvraag

Op basis van welke kenmerken moet de Nederlandse Baketball Bond Talentherkenning en Talentontwikkeling intregreren binnen nationale jeugdselecties en binnen welke structuur moet deze integratie plaatsvinden?

In oktober 2022 start de volgende lichting van het Sports Leadership Programme. Je leest hier meer over het programma.