Toekenning RAAK MKB voor onderzoek VR for Diversity

8 Sep 2020 00:00

Het HvA-lectoraat Civic Interaction Design (FDMCI) start in oktober met het onderzoek 'VR for Diversity' dat kijkt naar het effect van verschillende vormen van interactie in virtual reality. Het lectoraat diende hiervoor met succes een aanvraag in bij RAAK-MKB. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer HKU, VU, WeMakeVR en andere netwerkpartners.

Mirjam Vosmeer, onderzoeker bij het lectoraat Civic Interaction Design, krijgt de leiding over dit onderzoeksproject naar gebruik van interactie in virtual reality.

Het onderzoek zal gericht zijn op het effect van verschillende vormen van interactie in VR. Raken mensen meer overtuigd van een boodschap als ze zelf invloed hebben op wat er in de virtuele omgeving gebeurt, of als ze persoonlijk worden betrokken bij het verhaal?

Als thema is daarbij voor ‘Diversity’ gekozen. Uiteindelijk zal in dit RAAK MKB-project toegewerkt worden naar een professionele VR-installatie waarmee gebruikers op een spannende en innovatieve manier over dit onderwerp geïnformeerd worden.

Meer informatie

Mirjam Vosmeer zal de komende twee jaar vanuit het lectoraat Civic Interaction Design aan dit project werken.