Amsterdam University of Applied Sciences

Toegankelijkheid in divers perspectief

Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt

Commissioned

Wie goed kijkt ziet in Amsterdamse wijken een web van laagdrempelige activiteiten,voorzieningen en ontmoetingsruimten. Denk bijvoorbeeld aan wandelclubs, culturele voorzieningen, sportgelegenheden, buurtbarbecues, bibliotheken en Huizen van de Wijk. De gemeente Amsterdam wil stimuleren dat deze wijkgerichte voorzieningen en activiteiten samen door bewoners, vrijwilligers en professionals in de ‘sociale basis’ worden opgezet en onderhouden. Met name laagdrempelige activiteiten en diensten in wijken die het gevoel van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid tussen bewoners versterken, komen in aanmerking voor subsidie van de gemeente. Verbondenheid en betrokkenheid tussen bewoners gelden daarbij als een belangrijk doel in zichzelf, maar ook bijvoorbeeld als voorwaarde voor ‘samenredzaamheid’ (collectieve vormen van informele ondersteuning).

Referentie Welschen, S., Hoijtink, M., von Meyenfeldt, L., Lucas, P., Rijnders, J., & Veldboer, L. (2019). Toegankelijkheid in divers perspectief: Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt. Hogeschool van Amsterdam. https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/12/conferentie-thuis-in-de-sociale-basis-in-ontwikkelbuurten---12-dec.html
Gepubliceerd door  ARISI 1 december 2019

Publicatiedatum

dec 2019

Auteur(s)

Lone von Meyenfeldt
Pamela Lucas

Publicaties:

Research database