Versterken van wijkteams bij verward gedrag

een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend

Report
Referentie von Meyenfeldt, L., Boerema, I., Wennekers, M., & Veldboer, L. (2020). Versterken van wijkteams bij verward gedrag: een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend. Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.
Gepubliceerd door  ARISI 1 mei 2020

Publicatiedatum

mei 2020

Auteur(s)

Lone von Meyenfeldt
Ina Boerema
Michelle Wennekers

Publicaties:

Research database