Benodigde vaardigheden binnen IKC

Article

Welke vaardigheden heb je nodig om te werken in een Integraal Kind Centrum (IKC)? Er is onderzocht over welke kennis, houdingsaspecten en vaardigheden een (toekomstig) pedagogisch medewerker dient te beschikken om optimaal te kunnen functioneren in een IKC. Wat betekenen de uitkomsten voor de mbo-opleiding Pedagogisch Werk?

Referentie Kuiten, J., & Huijbregts, S. (2016). Benodigde vaardigheden binnen IKC. De Wereld van het Jonge Kind, 2016(maart), 28-31.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)

Judith Kuiten

Research database