Amsterdam University of Applied Sciences

Evaluatie doorstroomprogramma’s mbo-pabo Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Commissioned

Sinds de invoering van toelatingstoetsen voor de pabo (2015-2016) is de doorstroom van mbo-4<br/>studenten (met een niet-verwante opleiding) naar de pabo gestagneerd (Bussemaker, 2017). Om deze<br/>reden zijn in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam doorstroomprogramma’s ontwikkeld om de<br/>doorstroom van mbo-4 studenten naar de pabo te verbeteren. Dat roept de vraag op in hoeverre met<br/>deze doorstroomprogramma’s de beoogde doelen behaald worden en welke factoren hierin bepalend<br/>zijn.<br/><br/>In opdracht van de drie projectgroepen die verantwoordelijk zijn voor deze doorstroomprogramma’s<br/>heeft Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam een beleidsevaluatie uitgevoerd van de doorstroomprogramma’s. Dit is een samenwerking tussen het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en het Lectoraat Leren en Innoveren.

Referentie van Diepen, M., & Snoek, M. (2019). Evaluatie doorstroomprogramma’s mbo-pabo Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. https://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2019/08/evaluatie-doorstroom-programmas-mbo-pabo.html?origin=B0JfiaIJR8iO0n2rt%2F35GQ
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 juli 2019