De oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor stadsdeel Zuid

Report

Dit rapport bevat het verslag van een evaluatie van de oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Legal Management). In dat kader zijn in de eerste helft van 2017 hoorzittingen bijgewoond en vraaggesprekken gevoerd met bezwaarmakers, andere belanghebbenden en medewerkers van het stadsdeel Zuid en het Juridisch Bureau. Ook zijn dossiers geanalyseerd.

Referentie Mein, A. G. (2017). De oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor stadsdeel Zuid.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database