De staat van toezicht en handhaving door gemeenten

Article

Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van veel wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder zijn burgemeesters en colleges van burgemeester en wethouders belast met de uitvoering, het toezicht op de naleving en de handhaving van circa 190 wetten en daarop gebaseerde regelingen. Deze wetten en regelingen worden onder meer gesteld om bepaalde doelen op het gebied van milieu, bouwen, wonen, leefbaarheid, veiligheid, welzijn en gezondheid te bereiken. Op basis van de in rechtspraak van de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State uitgekristalliseerde ‘beginselplicht tot handhaving’ moet een bestuursorgaan handhaven bij overtreding van een wettelijk voorschrift, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Referentie Winter, H. B., & Mein, A. G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. De Gemeente-stem, 2017(7464), 938-942. Article 175.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 15 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)

H.B. Winter

Publicaties:

Research database