Motivational interviewing in de eerstelijnspraktijk

In hoeverre wordt motivational interviewing door diëtisten in de eerste lijn toegepast tijdens het eerste consult, en welke diëtisten doen dit?

Article

Sinds de dieetbehandeling in 2012 uit het basispakket werd gehaald, is het voor de diëtist extra belangrijk om de effectiviteit van een behandeling aan te kunnen tonen. In hoeverre een dieetbehandeling effectief zal zijn, hangt onder meer af van de bereidheid van de cliënt om gedrag te veranderen. Een methode om verandering in gedrag te bevorderen, is motivational interviewing (MI). Binnen de diëtetiek leidt het toepassen van MI in vergelijking met andere of geen interventies tot betere resultaten, namelijk: meer lichaamsbeweging, een lagere calorie-inname, een lagere BMI bij overgewicht en lagere bloedglucosewaarden bij diabetes mellitus type 2.1,2 Dit inzicht heeft ertoe geleid dat er sinds enkele jaren diverse scholingen op het gebied van MI worden aangeboden gericht op diëtisten. Daarnaast is MI onderdeel van de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek.

Referentie Klaasen, D., Leistra, E., Ozturk, H., & Weijs, P. (2014). Motivational interviewing in de eerstelijnspraktijk: In hoeverre wordt motivational interviewing door diëtisten in de eerste lijn toegepast tijdens het eerste consult, en welke diëtisten doen dit? Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 69(6), 26-27.
Gepubliceerd door  Faculty Sports and Nutrition 1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)

Daniëlle Klaasen
Eva Leistra

Research database