Farmacotherapie bij de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol, drugs en gokken

Article

Verslaving is een chronische, recidiverende hersenziekte, waarbij zowel biologische (waaronder genetische), psychologische als sociale factoren een belangrijke rol spelen in het ontstaan en het voortduren ervan. Psychosociale interventies vormen de basis van de verslavings-behandeling, daarnaast zijn medicamenteuze behandelingen ontwikkeld die patiƫnten ondersteunen bij het bereiken van hun behandeldoelen. De behandeling van verslaafden met een combinatie van psychotherapie en medicatie is in veel gevallen effectiever gebleken dan de behandeling met psychotherapie alleen.1 Iedere patiƫnt zou daarom idealiter voorlichting moeten krijgen over deze medicamenteuze mogelijkheden. Dit artikel geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare medicijnen die de kans op terugval in (ongecontroleerd) gebruik kunnen verkleinen. Het gaat dus met name om medicijnen tegen craving, medicijnen die het belonende effect van alcohol en drugs verminderen en die de cognitieve controle kunnen verbeteren. Medicijnen die tijdens de ontgiftingsfase worden ingezet om onthoudings-verschijnselen en complicaties te voorkomen, vallen buiten het bestek van dit artikel.

Referentie van der Vorst, L., van den Brink, W., & Doedens, P. (2015). Farmacotherapie bij de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol, drugs en gokken. Nurse Academy GGZ, 2015(3), 24-29. https://www.nurseacademyggz.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/farmacotherapie_bij_de_behandeling_van_stoornissen_in_het_gebruik_van_alcohol_drugs_en_gokken
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 september 2015

Publicatiedatum