Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Cultuurbeschrijving Inspire2Live

Article

Inspire2Live en de organisatie die daaraan voorafging, Alpe d’Huzes, kregen in de zomer van 2013 veelvuldig de aandacht in de nationale media. De oprichters van Inpire2Live, een organisatie die zich inzet voor kankeronderzoek, vertelde op menig podium over het door hen gehanteerde anti-strijkstokbeleid.

Er werd verteld hoe alle opgehaalde sponsorgelden naar het KWF zouden gaan en niet gebruikt zouden worden voor organisatiekosten. Toen uit de jaargegevens bleek dat het anti-strijkstokbeleid niet ten volle was nageleefd, onder anderen doordat er managementfees waren uitbetaald, werd de organisatie onderdeel van een maatschappelijke discussie en kreeg het veel aandacht in de media.

Reference Kruisheer, M., Unger Msc, M. (2013). Cultuurbeschrijving Inspire2Live . Uitgave: Hogeschool van Amsterdam
Published by  ARISI 4 December 2013