Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Discontinuïteit van discours als de motor van veranderingen

Taal heeft een strategische functie in processen van maatschappelijke verandering en is een sleutel tot het begrijpen en verklaren van cultuurveranderingsprocessen. Aan de hand van een casestudie bij stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam toont de auteur aan hoe een narratieve aanpak kan worden gebruikt om de relatie tussen discours en cultuurverandering in organisaties aan te tonen. Bij het stadsdeel is onderzocht hoe veranderende maatschappijopvattingen zich verhouden tot de alledaagse praktijk van medewerkers, managers en teams.

Reference

Achbab MSc, Samir (2014). Discontinuïteit van discours als de motor van veranderingen. In: Beleid en Maatschappij 2014 (41) 4 p. 299-321.

15 January 2015