Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

7 red flags: verhoogde kans op fraude en corruptie

Dit artikel gaat in op 7 zwakke plekken in organisatieculturen, gedefinieerd als red flags, die organisaties kwetsbaar maken voor integriteitsschendingen als fraude en corruptie. Red flags kunnen ervoor zorgen dat schendingen eerder plaatsvinden, minder snel worden opgemerkt, niet leiden tot tegenmaatregelen en zich daardoor verder ontwikkelen. Dat stellen wij vast op basis van een analyse van vijfentwintig cases waarin zich schendingen voordoen. Meer hierover kunt u teruglezen in de editie 'Geluk' (4e editie/2016) van Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO).

Published by  ARISI 1 December 2016