Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Innovatieve organisatievormen in de publieke dienstverlening

Article
Net zoals bij de vorige wereldwijde crisis zien veel overheden zich gedwongen kritisch stil te staan bij wat ze doen en hoe zij dat doen. Publieke diensten moeten met minder geld en mensen worden geleverd en op een manier die beter aansluit bij de wensen van de burger. De Nederlandse overheid doet dit door onder de motorkap te werken aan een efficiëntere bedrijfsvoering. De Britse overheid deed hetzelfde in de jaren negentig van de vorige eeuw, maar heeft nu een andere invalshoek gekozen: zij doet een stap terug en experimenteert met innovatieve organisatievormen, met een centrale rol voor professioneel zelfbestuur. In deze kroniek staat Dr. P.M. Karré kritisch stil bij deze plannen. Lees het artikel innovatieve organisatievormen in de publieke dienstverlening .
Published by  Communication 17 June 2013