Centre of Expertise Urban Vitality

Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond

een verkennend onderzoek

Report

Het recreatief gebruik van lachgas is populair en het aantal jongeren dat wel eens lachgas gebruikt neemt sinds 2016 toe. In 2019 had 10% van de scholieren (12-16 jaar) ooit lachgas gebruikt. Onder scholieren met een niet-westerse migratieachtergrond is dit cijfer hoger: 13% van hen heeft ooit lachgas gebruikt (Rombouts et al., 2020). Daarnaast zijn er signalen die wijzen op een toename van problematisch gebruik en sociale en lichamelijke problemen als gevolg van daarvan. Hoewel deze toename van problematisch gebruik wordt gesignaleerd onder alle gebruikers van lachgas, lijken jongeren en jongvolwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond een belangrijke risicogroep.

Deze signalen, in combinatie met ernstige gezondheidsrisico’s van problematisch lachgasgebruik bij jonge mensen, laten zien dat het zeer belangrijk is om op preventie in te zetten. De groep jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt soms lastig te bereiken voor professionals. Om meer inzichten en handvatten voor preventie voor deze doelgroep te krijgen is het voorliggende onderzoek uitgevoerd.


Deze studie beoogt lachgasgebruik onder jongeren en jongvolwassenen (16+) met een niet-westerse migratieachtergrond beter in beeld te krijgen. Door middel van interviews met jongeren en professionals en observaties wordt gekomen tot aanbevelingen voor preventie van lachgasgebruik onder deze doelgroep.

Reference Spronk, D., Nijkamp, L., Nabben, T., & de Jonge , M. (2020). Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond: een verkennend onderzoek. Trimbos Instituut - Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.
1 October 2020

Publication date

Oct 2020

Author(s)

Desirée Spronk
Laura Nijkamp
Martha de Jonge

Research database