Centre of Expertise Urban Vitality

Naar een rationeel xtc-beleid

Article

De stuurgroep van de DenkTank MDMA-beleid publiceerde eind 2020 een rapport over de ontwikkeling van een rationeel MDMA-beleid. Het rapport is gebaseerd op een objectiverende wetenschappelijke benadering die zich losmaakt van ideologische politieke strijd. Uit een vergelijking van verschillende beleidsopties komt een Optimaal Model naar voren dat de minste schade blijkt op te leveren voor mens en maatschappij: regulering van de productie en van de aan- en verkoop van ecstasy, kwaliteitsbewaking, monitoring van het gebruik en een hardere aanpak van de misdaad. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus wijst dit model echter rigoureus af. Hij hamert op het gevaar van ‘ondermijning’ door de onderwereld van de legale bovenwereld. Wat pleit er voor en tegen invoering van het optimale model?

Referentie van Amsterdam, J., Maris, C., & Nabben, T. (2021). Naar een rationeel xtc-beleid. Nederlands Juristenblad, 2021(12), 912-920. Article 847. https://www.njb.nl/magazines/njb-12-2021/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 26 maart 2021

Publicatiedatum

mrt 2021

Auteur(s)

Jan van Amsterdam
Cees Maris

Publicaties:

Research database