Centre of Expertise Urban Vitality

De kracht van de vakleerkracht, zorgprofessionals en de intern begeleider

Article

Werk jij als vakleerkracht al samen met de intern begeleider van de school? Weet jij wat deze professional voor jou kan betekenen? En is er een jeugdarts betrokken als een kind een ernstige motorische achterstand heeft? In Amsterdam is er een samenwerking tussen de zorgprofessionals en de professionals op basisscholen die meedoen aan de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek (OBM). In dit verhaal lees je welke meerwaarde deze samenwerking heeft en kom je op ideeën hoe jij op die manier als vakleerkracht ook bewegingsachterstanden kan tegengaan.

Referentie L'abée, D., Dijk, D., & Janssen, M. (2022). De kracht van de vakleerkracht, zorgprofessionals en de intern begeleider. LO Magazine, 110, 4-6. https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?de-kracht-van-de-vakleerkracht-zorgprofessionals-en-de-intern-begeleider&kb_id=27086&kb_q=de%20kracht%20van%20de%20vakleerkracht
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 november 2022