Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Functionele beperkingen bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom

'een scoping review naar geschikte meetinstrumenten'

Poster
Referentie Verbeek, R., ten Tusscher, M., Groen, W., Bairosing, P., Smulders, E., & Stuiver, M. (2017). Functionele beperkingen bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom: 'een scoping review naar geschikte meetinstrumenten'. Poster session presented at KNGF congress.
1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Rachel Verbeek
Marieke ten Tusscher
Wim Groen
Patrick Bairosing
Ellen Smulders

Publicaties:

Research database