Online Open Science Community Coffee

Liberate Science!

Event

In deze open science coffee zal Chris Hartgerink, oprichter en CEO van het bedrijf achter ResearchEquals, zijn visie over het belang van het publiceren van alle research output tijdens een onderzoeksproces met ons delen.

Open Science brengt veel veranderingen, maar vaak blijft het publicatieproces helaas klassiek, met een aantal eindpublicaties nadat het onderzoeksproject klaar is. Als gevolg daarvan kunnen veel verbeteringen in het onderzoeks- en onderwijsproces hun beloften qua maatschappelijk nut niet waarmaken. Om een snel veranderend onderzoek-ecosysteem te faciliteren, stelt ResearchEquals onderzoekers in staat al hun output te publiceren die hun werk creëert, in plaats van te werken om outputs te creëren die gepubliceerd kunnen worden.

Op ResearchEquals kunnen meer dan 20 verschillende soorten onderzoeksmodules gepubliceerd worden. Voorbeelden zijn theorie, studiemateriaal, data of software. Maar ook andere outputs, zoals presentaties, figuren, of onderwijsmateriaal kunnen worden gepubliceerd. Meestal zijn alle onderzoeksstappen met elkaar verbonden, om zo een onderzoeksreis te creëren. Zo wordt expliciet erkend dat onderwijsmateriaal, onderzoeksontwerp en analyse allemaal deel uitmaken van onze leerreizen.

In deze open science coffee zal Chris Hartgerink, oprichter en CEO van het bedrijf achter ResearchEquals, zijn visie delen en de volgende stappen over dit spannende nieuwe initiatief met ons bespreken.

Meer info

https://libscie.org/

Hoe je deel neemt aan de open science coffee

Klik hier om de meeting te volgen (via Teams)

English

Open Science brings many changes, but often unfortunately the publication process remains classical, with a number of final publications after the research project is complete. As a result, many improvements in the research and education process cannot deliver on their promises in terms of societal benefit. To facilitate a rapidly changing research ecosystem, ResearchEquals allows researchers to publish all their outputs that their work creates, rather than working to create outputs that can be published.

More than 20 different types of research modules can be published on ResearchEquals. Examples are theory, study materials, data or software. But also other outputs, such as presentations, figures, or teaching materials can be published. Usually all research steps are connected to create a research journey. Thus, it is explicitly recognized that educational materials, research design, and analysis are all part of our learning journeys.

In this open science coffee, Chris Hartgerink, founder and CEO of the company behind ResearchEquals, will share with us his vision and discuss the next steps on this exciting new initiative.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Follow the teamslink above to join the coffee

Published by  Urban Vitality 28 February 2022

Date

Start date 15 Mar

Time

11:00 - 11:45