Online Open Science Community Coffee

Citizen Science

Event

Citizen Science is een buzz word dat vaak tegelijk genoemd wordt met ‘Open Science’. Maar wat is het eigenlijk precies en wat kun je ermee? Lea den Broeder zal vanuit haar rol bij Living Labs in de stad een inleiding geven over dit onderwerp.

De vogelteldag, de tekenradar en, onlangs de schelpen verzameldag aan de Nederlandse stranden, het zijn allemaal voorbeelden van Citizen Science of Burgerwetenschap. Leken zonder speciale opleiding dragen dan bij aan het wetenschappelijk onderzoek. Citizen Science is een buzz word dat vaak tegelijk genoemd wordt met ‘Open Science’. Maar wat is het eigenlijk precies en wat kun je ermee? Is het vooral een geval van ‘inzetten’ van burgers voor je eigen onderzoeksdoelen, zodat je meer data kunt verzamelen, of kan er meer? Wat zijn de potentiële opbrengsten voor de wetenschap én voor de deelnemende ‘burgerwetenschappers’? En wat zijn de kosten? Is burgerwetenschap alleen geschikt voor hoogopgeleiden? Hoe maak je het deze aanpak toegankelijker voor andere groepen? En: waarom is Citizen Science zo speciaal als het gaat om gezondheidsonderzoek?

Deze en meer vragen komen aan de orde tijdens deze Open Science Coffee. Lea den Broeder leidt het thema in en geeft voorbeelden van toepassing van Citizen Science. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over kansen en barrières voor Citizen Science in het onderzoek van de HvA.

Hoe je deel neemt aan de open science coffee

Klik hier om de meeting te volgen (via Teams)

English

The bird counting day, the tick radar and recently the shell collecting day at the Dutch beaches, are all examples of Citizen Science. Lay people without special training contribute to scientific research. Citizen Science is a buzz word that is often mentioned at the same time as 'Open Science'. But what is it exactly and what can you do with it? Is it mainly a case of 'employing' citizens for your own research purposes, so that you can collect more data, or can there be more? What are the potential benefits for science and for the participating citizen scientists? And what are the costs? Is citizen science only suitable for the highly educated? How do you make this approach more accessible to other groups? And: why is Citizen Science so special when it comes to health research?

These and more questions will be addressed during this Open Science Coffee. Lea den Broeder will introduce the topic and give examples of the application of Citizen Science. Afterwards we will discuss opportunities and barriers for Citizen Science in the research of the HvA.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Published by  Urban Vitality 22 March 2022

Date

Start date 05 Apr

Time

11:00 - 11:45