Online Open Science Community Coffee

Preregistreren van kwalitatief onderzoek

Event

Preregistreren — het opstellen van een studie opzet en data analyse plan en het deponeren ervan in een repository — wordt geacht de geloofwaardigheid en transparantie van onderzoek te bevorderen. Dr. Tamarinde Haven, van het Berlin Institute of Health at Charité (BIH) en het BIH QUEST Center for Responsible Research, bespreekt enkele argumenten die auteurs hebben opgevoerd om kwalitatief onderzoek te preregisteren.

English follows Dutch

Dr. Tamarinde Haven introduceert deze Open Science Coffee in 15 minuten waarna een open gesprek volgt over het onderwerp.

Dr. Tamarinde Haven: "Ik bespreek enkele argumenten die auteurs hebben opgevoerd om kwalitatief onderzoek te preregisteren. Vervolgens zal ik een studie bespreken waarin we hebben geprobeerd te begrijpen welke onderdelen van preregistratietemplates kwalitatieve onderzoekers nuttig en informatief zouden vinden. We gebruiken een online Delphi-studie opzet die registreren in een op overeenstemming gebaseerd formulier voor de preregistratie van kwalitatief onderzoek dat bestaat uit 13 items. Ik sluit af met een aantal voorbeelden van kwalitatieve preregistraties, en met enkele reflecties op Open Science en kwalitatief onderzoek."

Hoe je deel neemt aan de open science coffee

Klik hier om de meeting te volgen (via Teams)

English

Dr. Tamarinde Haven will introduce this Open Science Coffee in about 15 minutes after which an open discussion about the topic follows.

Dr. Tamarinde Haven: “Preregistrations—records made a priori about study designs and analysis plans and placed in open repositories—are thought to strengthen the credibility and transparency of research. I will review some arguments authors have provided in favour of preregistering qualitative research. Next, I will review a study where we tried to gauge and understand what parts of preregistration templates qualitative researchers would find helpful and informative. We used an online Delphi study design, which resulted in an agreement-based form for the preregistration of qualitative studies that consists of 13 items. I close with showcasing a few examples of qualitative preregistrations, and by providing some reflections on Open Science and qualitative research.”

Follow Teams link above.

Published by  Urban Vitality 17 May 2022

Date

Start date 07 Jun

Time

10:00 - 10:45