Centre for Applied Research in Education

Hoe ziet het beleidsveld rondom de lerarenopleidingen eruit?

Article

In een bijdrage aan de kennisbasis voor lerarenopleiders , ontwikkeld door de VELON en de Vrije Universiteit, gaan Marco Snoek en Jurriƫn Dengerink (VU) in op stakeholders en spelbepalers in beleidsdiscussies rond lerarenkwaliteit en lerarenopleidingen. Aan de orde komen vragen zoals: Hoe is het beleid voor lerarenopleidingen gesitueerd binnen het Ministerie? Onder welke wetgeving vallen de lerarenopleidingen? Wie zijn betrokken bij beleidsontwikkeling? En hoe is de kwaliteitsborging van lerarenopleidingen georganiseerd?

Referentie

Snoek, M. en Dengerink, J. (2010). Hoe ziet het beleidsveld rondom de lerarenopleidingen eruit? Kennisbasis van lerarenopleiders, (pp. 7-2-1-5)

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 11 oktober 2010

Publicatiedatum

okt 2010

Auteur(s)


Publicaties: