Centre for Applied Research in Education

Wat zijn de recente beleidsontwikkelingen en trends met betrekking tot de lerarenopleidingen?

Article

In een bijdrage aan de kennisbasis voor lerarenopleiders , ontwikkeld door de VELON en de Vrije Universiteit, gaan Marco Snoek en Jos Beishuizen (VU) in op beleidsontwikkelingen en trends rond lerarenopleidingen. Aan de orde komen thema's zoals: De kloof tussen theorie en praktijk in de lerarenopleiding Het lerarentekort De samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen Aandacht voor de kennisbasis van leraren en de raltie met competenties De kwaliteit van lerarenopleiders.

Referentie

Snoek, M. en Beishuizen, J. (2010). Wat zijn de recente beleidsontwikkelingen en trends met betrekking tot de lerarenopleidingen? Kennisbasis van lerarenopleiders.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 11 oktober 2010

Publicatiedatum

okt 2010

Auteur(s)

Prof. dr. Jos Beishuizen

Publicaties: