Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Voortgezet onderwijs en jongerenwerk

partners in het versterken van het positief pedagogisch klimaat

Poster

Samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs kan bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin jongeren op een positieve wijze worden bevestigd in hun identiteit en waarin zij kunnen praten over lastige vraagstukken die hen bezighouden.

Op deze wijze kan de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs door het versterken van het positief pedagogisch kli­maat, bijdragen aan de preventie van radicalisering en polarisatie.

Download hier.

Referentie Manders, W., & Rijnders, J. (2019). Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van het positief pedagogisch klimaat. Poster session presented at Afsluitend Congrestival AWTJF, Leeuwarden, Netherlands.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 21 november 2019

Publicatiedatum

nov 2019

Research database