Sports Leadership programme

Joyce Velthuis

Testimonial

Joyce Velthuis

Binnen de opleiding Sportkunde ben ik verantwoordelijk voor de sportlijn en de ontwikkeling van het onderwijsaanbod. Vanuit die functie was deelnemen aan het Sports Leadership Programme om meerdere redenen interessant.

Meedoen aan het SLP was een mooie kans. Voor inhoudelijke verdieping binnen mijn eigen baan, maar ook om mezelf te prikkelen.

Joyce Velthuis - Docent & lid managementteam HvA opleiding Sportkunde

Om te beginnen voor mezelf. Een leven lang leren, blijven ontwikkelen, en dat op een intensieve manier met veel groepsopdrachten waardoor je echt een band creëert met andere deelnemers. Maar ook met het oog op hoe onze opleiding in elkaar steekt. Wat kan er nog beter? En zijn we op de goede weg met deze opleiding?

Vanuit beide posities kreeg ik daarin een mooie bevestiging. Het leadership gedeelte daagt je uit op persoonlijk vlak. Het lesprogramma met afgebakende modules zit goed in elkaar. Een absolute meerwaarde zijn de sprekers en gastdocenten die langskomen. Stuk voor stuk toppers uit de Nederlandse sportwereld, van de (voormalig) directeur van NOC*NSF tot de professoren en hoogleraren die aan dit programma gekoppeld zijn. Die ook laten zien waar zij moeite mee hebben, hoe zij met uitdagingen omgaan.

Meedoen aan het Sports Leadership Programme was een mooie kans. Voor inhoudelijke verdieping binnen mijn eigen baan, maar ook om mezelf te prikkelen. Zou ik zelf zo’n bestuurlijke functie in de sport willen? Bij een sportbond bijvoorbeeld, of een overkoepelende organisatie. Of ligt er binnen de HvA ruimte voor verbetering? Je moet een keuze maken wat jouw rol is om de sportwereld beter te maken. Dat is waar het om gaat. In topsport, breedtesport, in beleid. Als we met z’n allen maar ambitieus zijn om een stap voorwaarts te zetten.

Titel paper

Duale carrière in het hoger onderwijs: verbeteren van de combinatie topsport en studie bij de Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksvraag

Hoe kan de ondersteuning en vormgeving van de combinatie topsport en studie zo goed mogelijk ingericht worden voor duale carrière studenten die aangesloten zijn bij de Topsport Academie Amsterdam?

In oktober 2022 start de volgende lichting van het Sports Leadership Programme. Je leest hier meer over het programma.