Belang van begeleiding

Chapter

In het Amsterdams Experiment met de Bijstand was het de bedoeling om na te gaan in hoeverre een speciale vorm van begeleiding van uitkeringsgerechtigden invloed had op een vergrote maatschappelijke en/of economische participatie van de betrokkenen (middels betaald werk of anderszins) en op hun welzijn.

Cruciaal is het daarom na te gaan hoe de deelnemers aan het experiment de begeleiding ervoeren en in hoeverre daarbij verschillen optraden tussen de groepen waarin zij waren ingedeeld: een groep met de conditie zelfregie, een andere met extra aandacht en een derde met reguliere begeleiding.

Referentie Portielje, M., & Elshout, J. (2023). Belang van begeleiding. In S. Bos, P. de Beer, J. Elshout, M. Portielje, & K. van Berkel (Eds.), Naar een werkzame bijstand : Bevindingen uit het Amsterdams Experiment met de Bijstand (pp. 43-62). Eburon.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 januari 2023