De impact van de coronapandemie op het werk en welzijn van HvA medewerkers

resultaten van de tweede dagboekstudie

Report

In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie.

We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen 30 medewerkers, verdeeld over verschillende faculteiten en staven, om een digitaal dagboek bij te houden.

Deelnemers stuurden tweewekelijks een audiobericht op, waarin zij deelden wat de invloed van de pandemie was op hun welzijn, werk, samenwerking en afstemming, en werklocatie. Uiteindelijk deden 19 medewerkers actief mee aan het onderzoek.

Referentie van den Berg, L., Odor, G., Soons, T., van Middelkoop, D., & Smit, W. (2022). De impact van de coronapandemie op het werk en welzijn van HvA medewerkers: resultaten van de tweede dagboekstudie. Hogeschool van Amsterdam, The Work Lab.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 juli 2022

Publicatiedatum

jul 2022

Auteur(s)

Gillyenne Odor
Toon Soons

Publicaties:

Research database