Klantmanager: een cruciaal en complex beroep

Chapter

Voor een goede uitvoering van het Amsterdams Experiment met de Bijstand en het onderzoek naar de effecten daarvan was een gecommitteerd en zorgvuldig opererend team van klantmanagers cruciaal. Zij vormden het zogeheten dedicated team.

Het waren deze klantmanagers die in de praktijk invulling moesten geven aan de twee experimentele begeleidingscondities: extra aandacht en zelfregie (zie hoofdstuk 1 voor de opzet van het experiment) Zij moesten deze specifieke begeleiding drie jaar lang volhouden onder allerlei omstandigheden, waaronder de coronatijd.

Ze ontvingen daarbij ondersteuning van een teamleider van de gemeente en daarnaast van het onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze namen maandelijks deel aan een intervisiebijeenkomst, waarbij een onderzoeker van de HvA aansloot.

Tijdens deze bijeenkomsten brachten de klantmanagers casuïstiek en dilemma’s in, voortkomend uit de begeleidingsvormen, waarbij de grenzen van de Participatiewet en de mogelijkheden van het experiment werden verkend.

Referentie Bos, S., Elshout, J., & Portielje, M. (2023). Klantmanager: een cruciaal en complex beroep. In S. Bos, P. de Beer, J. Elshout, M. Portielje, & K. van Berkel (Eds.), Naar een werkzame bijstand : Bevindingen uit het Amsterdams Experiment met de Bijstand (pp. 95-114). Eburon.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 januari 2023