Niet-markteffecten vaak ongegrepen in MKBA's: maar ze kunnen te belangrijk zijn om niet toch te grijpen

Web

Het waarderen van effecten waar geen markt voor is, is een van de lastigere problemen bij het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Er is dan ook regelmatig discussie over of MKBA’s wel kloppen en waarom dit soort zachte effecten niet wordt meegenomen.

Deels worden dit soort zachte effecten niet gewaardeerd omdat op voorhand niet duidelijk is hoe belangrijk deze effecten zijn, en het goed kwantificeren en waarderen vaak een flinke klus is, zeker als er geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande kengetallen.

Een van de ‘oplossingen’ is om dit soort niet-markteffecten niet te waarderen maar hooguit te beschrijven. Met een recent voorbeeld uit de sporteconomie willen wij graag pleiten voor het vaker waarderen van niet-markteffecten.

Referentie de Nooij, M., & Horsselenberg, P. (2015). Niet-markteffecten vaak ongegrepen in MKBA's: maar ze kunnen te belangrijk zijn om niet toch te grijpen. Web publication or website, www.mkba-informatie.nl. https://www.mkba-informatie.nl/opinie-en-debat/blogs/blog-michiel-de-nooij-en-peter-horsselenberg-over-mkba-dam-t/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 16 maart 2015

Publicatiedatum

mrt 2015

Auteur(s)

Michiel de Nooij

Publicaties:

Research database