Studentsucces - Trendbreuk of studiesucces light?

Een kritische blik op het nieuwe beleid

Article

Het op studiesucces gerichte beleid heeft het hoger onderwijs schade toegebracht, menen Folke Glastra en Daniël van Middelkoop. Wat dat betreft lijkt de recente accentverschuiving naar studentsucces hoopgevend. Maar betekent die ook echt een stap in de richting van maatschappelijk relevant hoger onderwijs?

Referentie Glastra, F., & van Middelkoop, D. (2020). Studentsucces - Trendbreuk of studiesucces light? Een kritische blik op het nieuwe beleid. TH&MA Hoger Onderwijs, 2020(3), 13-17. https://www.researchgate.net/publication/342625457_Studentsucces_Trendbreuk_of_studiesucces_light_-_een_kritische_blik_op_het_nieuwe_beleid_-_in_Thma_2020-3