AEQUALIS4TCLF

Project

In de lente van 2024 start een nieuw Erasmus project: AEQUALIS4TCLF. In samenwerking met de industrie focust dit onderzoek zich op het (naderende) tekort aan praktische skills die nodig zijn voor een toekomstbestendige, meer digitale Europese kleding- en textielsector.

Samen met partners uit maar liefst zeven Europese landen, waaronder Tsjechië, Kroatië, Lithuania, Finland, Slovenië, Servië en Nederland, zullen de lectoraten van Jose Teunissen en Troy Nachtigall meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe curricula die nodig zijn om een duurzame en digitale industrie mogelijk te maken.

Deze curricula zijn hard nodig: de textielconsumptie is de afgelopen decennia geëxplodeerd en stelt de EU voor grote milieu-uitdagingen. Het project start met een analyse van de vaardigheden die nodig zijn binnen de sector om deze uitdagingen aan te gaan, en bouwt deze vervolgens uit tot nieuwe partnerschappen en impulsen voor het onderwijs. Het project zet zich daarnaast nadrukkelijk in om sociale inclusie en veiligheid in de sector te bevorderen. Deze waarden zullen een integraal onderdeel vormen van alle te ontwikkelen workshops en richtlijnen.

Naast universiteiten en hogescholen dragen ook partners uit het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, en zowel nationale als internationale branche- en werkgeversorganisaties bij aan het project. AEQUALIS4TCLF gaat naar verwachting in het voorjaar van 2024 van start, voor de duur van vier jaar.

Meer informatie volgt binnenkort.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 23 januari 2024

Project Info

Startdatum 08 jan 2024
Einddatum 08 jan 2026