New Texeco

Transitie naar een duurzame waardeketen voor textiel met New Texeco

Project

De textielsector is wereldwijd één van de grootste vervuilers door het enorme water- en energieverbruik, grootschalige CO2-uitstoot en vooral heel veel textielafval. In de onderzoeksgroep ‘New Texeco’ slaan de Hogeschool van Amsterdam, ArtEZ en Saxion de handen ineen om de transitie – en het onderzoek – naar een duurzame waardeketen voor textiel te versnellen, met design als belangrijkste spil.

Op naar een duurzame waardeketen voor textiel

De textielsector moet als gevolg van Europese richtlijnen in 2050 volledig circulair zijn. Om de spiraal van overproductie en -consumptie van slecht recyclebare textiele producten te doorbreken, richt de New Texeco-research community zich op een systemische benadering van textiel dat voldoet aan functionele en esthetische voorwaarden voor kleding en interieur. Design staat daarbij centraal als spil in duurzame, circulaire en regeneratieve waardeketens van grondstofwinning, productie en consumptie tot (her)gebruik.

Missie en aanpak

Benieuwd hoe de New Texeco-research community dit precies gaat aanpakken? Veel van het hoe en waarom zit in de naam: New Texeco.

New Ecosystems

De New Texeco-research community zal bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe samenwerkingen opzoeken. Zo zal worden samengewerkt met andere hogescholen, bedrijven, ontwerpers, maar ook met consumenten en fabrikanten. Nieuwe ecosystemen van kennisontwikkeling en innovatie zullen ontstaan én worden versterkt.

In Textile

New Texeco richt zich op textiel als een flexibel materiaal van vezels en garens. De onderzoekers kunnen dankzij de SPRONG-subsidie op zoek gaan naar nieuwe (bio)materialen die traditioneel textiel kunnen vervangen.

Dagelijkse praktijk

Wat minder in de naam verborgen zit, maar wel centraal staat in het onderzoek, is de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan de werkzaamheden, obstakels en ervaringen van ontwerpers, consumenten en gebruikers van textiel. Hoe zorgen we ervoor dat we circulair ‘werk’ ontwerpen? Hoeveel ‘werk’ vraagt het van consumenten zich te (laten) informeren over en te laten verleiden tot duurzaam koopgedrag, en hoe ‘werkt’ de gebruiker aan het verlengen van levenscycli van textiel?

#Eco Textiles

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onze partners in New Ecosystems in Textile zijn ArtEZ, Saxion, Modint, NL Next Fashon and Textiles, GIST, Stichting TexPlus, Producentenorganisatie Textiel, State of Fashion, Dutch Design Week, Ontwerp Platform Arnhem, Crafts Council Nederland en Modepartners 025.

Dit project wordt gesubsidieerd met een Regieorgaan SIA SPRONG-subsidie (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO).

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research FDMCI 13 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 01 jan 2031

Contact

Projectleider: Lucie Huiskens-l.huiskens@artez.nl