Wiskundeonderwijs voor de toekomst

naar een repertoire van instructievormen

Article

Wiskundige leerprocessen zijn vaak lange-termijnleerprocessen waarbij begrippen, relaties en eigenschappen steeds nader verkend, onderzocht en doorgrond worden; en waarbij strategieën en procedures die met die begrippen samenhangen, op een steeds doelmatigere en (soms) abstractere manier uitgevoerd worden.

Een van de factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van het wiskundeonderwijs, is instructie. Van oudsher speelt instructie een sleutelrol in het wiskundeonderwijs naast andere factoren zoals lesmateriaal, beoogde leerdoelen, organisatie van het onderwijs in de klas en visie op het (wiskunde)onderwijs. Hoewel er al geruime tijd diverse vormen van schriftelijke instructie in het onderwijs gebruikt worden (zoals in het leerboek opgenomen instructiekaternen en ‘adaptieve’ online instructie), is het toch vooral de mondelinge, door de docent gegeven instructie die als voornaamste katalysator van het wiskundige leerproces geldt. Zulke instructie kan op veel uiteenlopende manieren plaatsvinden, waarbij de inbreng van de leerlingen en de mate van openheid van de instructie belangrijke ‘parameters’ vormen.

Referentie Buijs, K., Palha, S., & Zwaneveld, B. (2016). Wiskundeonderwijs voor de toekomst: naar een repertoire van instructievormen. Euclides, 91(7), 18-22.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Kees Buijs
Bert Zwaneveld

Publicaties:

Research database